نویسنده = رامین نقدی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 329-342

مهرداد میرزایی؛ امیراسلام بنیاد؛ رضا اخوان؛ رامین نقدی