نویسنده = محمد رضا مروی مهاجر
تعداد مقالات: 1
1. پویایی خشکه دارها در مراحل تحولی جنگل‌های آمیخته راش

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-32

کیومرث سفیدی؛ محمد رضا مروی مهاجر