نویسنده = جواد سوسنی
تعداد مقالات: 2
2. اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر رویش سالیانه بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl)

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-71

صدیقه ناصری کریموند؛ لادن پور سرتیپ؛ مصطفی مرادی؛ جواد سوسنی