نویسنده = مصطفی مرادی
تعداد مقالات: 2
1. باران‌ربایی توده خالص پده (Populus euphratica Olive.) در جنگل‌های کران‌رودی مارون بهبهان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 469-481

راضیه چنگیزی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری


2. توزیع اجزای باران در توده‌ خالص گز (Tamarix arceuthoides) در جنگل‌های کنار‌رودخانه‌ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 501-513

زینب جوکار؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری