نویسنده = سید محسن حسینی
تعداد مقالات: 2
1. خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک 20 سال پس از جنگل‌کاری در جنگل‌های شمال ایران ( با تاکید بر ذخایر کربن و نیتروژن در جنگل‌های دست‌کاشت با گونه‌های سوزنی برگ و پهن برگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

لیلا وطنی؛ سید محسن حسینی؛ سید جلیل علوی؛ محمود رایینی سرجاز؛ سید سعید شمسی


2. تنوع مرفولوژیکی و ترکیب ذرات آلاینده‌ هوا، ترسیب‌شده بر برگ‌ درختان چنار، نارون و اقاقیا در تصاویر میکروسکوپ‌ الکترونی‌

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 247-263

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدالرضا کرباسی