نویسنده = مریم دهستانی اردکانی
تعداد مقالات: 3
1. اثر کود دامی و ورمی‌کمپوست بر افزایش تحمل شوری گیاه باران طلایی‌

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 541-556

مریم دهستانی اردکانی؛ مسعود دشتی؛ مصطفی شیرمردی؛ علی مومن پور


2. بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریز‌ازدیادی سرو کهن‌سال ابرکوه (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gord)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-26

میترا قائدی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد


3. استفاده از مواد جایگزین آگار در کشت درون شیشه‏ای گیاه سرو (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 489-499

الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آبادی