نویسنده = کاظم کمالی علی آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریز‌ازدیادی سرو کهن‌سال ابرکوه (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gord)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-26

میترا قائدی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد


2. استفاده از مواد جایگزین آگار در کشت درون شیشه‏ای گیاه سرو (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 489-499

الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آبادی