نویسنده = محمدرضا کاووسی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ترکیبات بیولوژیک و برخی قارچ‌کش‌ها در مبارزه با عامل بیماری ذغالی بلوط (Biscogniauxia mediterranea) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 343-360

محمدرضا کاووسی؛ رضا یاوریان؛ الله وردی محمدزاده؛ جلیل کرمی