نویسنده = راضیه چنگیزی
تعداد مقالات: 1
1. باران‌ربایی توده خالص پده (Populus euphratica Olive.) در جنگل‌های کران‌رودی مارون بهبهان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 469-481

راضیه چنگیزی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری