کلیدواژه‌ها = ارسباران
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های سماق (Rhus coriaria L.) در ارتباط با متغیرهای محیطی با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش زاده؛ احمد علیجانپور؛ میترا رازی


2. اثر خصوصیات خاک و توپوگرافی بر پراکنش تیپ‌های گیاهی در جنگل‌های ارسباران‌

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 583-597

مصطفی جنت بابایی؛ غلامحسین مرادی؛ جهانگیر فقهی


4. شاخص های راهبردی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم جامعه محور در جنگل های ارسباران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 111-129

مرضیه حجاریان؛ فرانگیز خالدی کوره؛ امید حسین زاده؛ احمد علیجانپور


6. اثر اجرای طرح صیانت در مقدار و نوع سوخت مصرفی روستاییان در جنگل‌های ارسباران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 67-83

سجاد قنبری؛ مصطفی جعفری؛ وحید نصیری


7. بررسی ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات شیب

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-15

شهروز مردای دیرماندریک؛ الیاس رمضانی کاکرودی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی