کلیدواژه‌ها = ارسباران
تعداد مقالات: 8
1. بررسی زیستی اقتصادی قره‌قات (Ribes biberistentii Berl. & DC) در حوزۀ آبخیز ایلگنه چای جنگل های ارسباران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121004

سجاد قنبری


2. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های سماق (Rhus coriaria ) در ارتباط با متغیرهای محیطی با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 627-643

10.30466/jfrd.2020.120879

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش زاده؛ احمد علیجانپور؛ میترا رازی


3. اثر خصوصیات خاک و توپوگرافی بر پراکنش تیپ‌های گیاهی در جنگل‌های ارسباران‌

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 583-597

10.30466/jfrd.2019.120796

مصطفی جنت بابایی؛ غلامحسین مرادی؛ جهانگیر فقهی


5. شاخص های راهبردی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم جامعه محور در جنگل های ارسباران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 111-129

مرضیه حجاریان؛ فرانگیز خالدی کوره؛ امید حسین زاده؛ احمد علیجانپور


7. بررسی ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات شیب

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-15

شهروز مردای دیرماندریک؛ الیاس رمضانی کاکرودی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی


8. اثر اجرای طرح صیانت در مقدار و نوع سوخت مصرفی روستاییان در جنگل‌های ارسباران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 67-83

سجاد قنبری؛ مصطفی جعفری؛ وحید نصیری