کلیدواژه‌ها = زاگرس شمالی
تعداد مقالات: 3
1. گزارش طغیان زنبور برگخوار درخت زبان‌گنجشک (Tomostethus sp. (Hymenoptera: Tenthredinidae)) از ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 317-328

مجید توکلی؛ اسداله حسینی چگنی؛ صمد خاقانی نیا


2. تأثیر تراکم توده بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی و علفی در جنگل‌های بلوط

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 259-276

میر سجاد میر یوسف زاده مرادی؛ جواد اسحاقی راد؛ مهناز حیدری ریکانی


3. پراکنش مکانی گونه های چوبی در جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل های هواره خول)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 17-29

سروش ذبیح الهی؛ نقی شعبانیان؛ منوچهر نمیرانیان؛ مهدی حیدری