کلیدواژه‌ها = چنار
تعداد مقالات: 3
1. امکان‌سنجی پایش زیستی فلزات سنگین توسط گونه‌های چوبی مناطق شهری

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-71

ثمر مرتضوی؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ رضا نادری مطیع


2. بررسی کمی و کیفی و مقدار خطرآفرینی درختان چنار شهر ارومیه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 319-335

عباس بانج شفیعی؛ خدیجه صمدزاده؛ نسرین سیدی؛ احمد علیجانپور


3. مقدار هیدرات های کربن و پرولین برگ درخت چنار، در شرایط تنش آلودگی هوا (پژوهش موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 109-122

نگار امیدی؛ نسرین سیدی؛ عباس بانج شفیعی؛ ناصر عباسپور