کلیدواژه‌ها = جنگلداری شهری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تنوع زیستی، ترکیب و توزیع گونه‌های درختی جنگل شهری (بررسی موردی: تبریز)‌

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-105

وحید امینی پارسا؛ اسماعیل صالحی؛ احمدرضا یاوری


3. بررسی کمی و کیفی و مقدار خطرآفرینی درختان چنار شهر ارومیه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 319-335

عباس بانج شفیعی؛ خدیجه صمدزاده؛ نسرین سیدی؛ احمد علیجانپور