کلیدواژه‌ها = تکامل توده
تعداد مقالات: 2
1. پویایی خشکه دارها در مراحل تحولی جنگل‌های آمیخته راش

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-32

کیومرث سفیدی؛ محمد رضا مروی مهاجر


2. انباشت خشکه دارهای خرد در فاز کاهش پایه ها در مراحل تکاملی توده های آمیخته راش

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 351-361

مرتضی مریدی؛ مهرداد ملکشاهی؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی