کلیدواژه‌ها = رویش حجمی
تعداد مقالات: 3
1. برآورد رویش ده‌ساله راش (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در جنگل‌های رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

محمود بیات؛ مجید حسنی؛ سحر حیدری مستعلی


2. تأثیر شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی توده‌های راش آمیخته در جنگل‌های ناو اسالم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 533-547

بهروز کرمدوست؛ امیراسلام بنیاد؛ فرزام توانکار


3. تعیین رویش توده‌های جنگلی با روش کنترل سوئیسی (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 263-273

محسن جوانمیری پور؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ مقداد جورغلامی