کلیدواژه‌ها = رویش حجمی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی توده‌های راش آمیخته در جنگل‌های ناو اسالم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 533-547

بهروز کرمدوست؛ امیراسلام بنیاد؛ فرزام توانکار


3. تعیین رویش توده‌های جنگلی با روش کنترل سوئیسی (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 263-273

محسن جوانمیری پور؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ مقداد جورغلامی