کلیدواژه‌ها = زادآوری جنگل
تعداد مقالات: 1
1. کارایی روش‌های زمین‌آمار در پهنه‌بندی احتمال حضور زادآوری بلوط ایرانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 137-151

شیرین علیزاده؛ علیرضا صالحی؛ محمدرضا میرزایی