کلیدواژه‌ها = کارکنان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بلوغ مدیریت دانش در ادارۀ کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 209-227

نوشین وفایی اول؛ عباس بانج شفیعی؛ احمد علیجانپور