کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی احتمال جست‌دهی برودار در توده‌های جست‌زاد زاگرس مرکزی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 107-120

حمدالله صادقی؛ علی سلطانی؛ صالح کهیانی


2. ارتباط بیماری زغالی با عوامل رویشگاهی در جنگل‌های کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 419-434

محمد رستمیان؛ محمد رضا کاوسی؛ عیدی بازگیر؛ منوچهر بابانژاد


3. مدل‌سازی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 329-342

مهرداد میرزایی؛ امیراسلام بنیاد؛ رضا اخوان؛ رامین نقدی