کلیدواژه‌ها = پده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های رویشی و ریخت‌شناسی پروونانس‌های پده (Populus euphratica Oliv.) در خزانه تحقیقاتی شهید فزوه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 483-496

سید ماجد حسامی؛ محسن کلاگری؛ محمد قربانی کهریزسنگی


2. باران‌ربایی توده خالص پده (Populus euphratica Olive.) در جنگل‌های کران‌رودی مارون بهبهان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 469-481

راضیه چنگیزی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری