کلیدواژه‌ها = تنوع ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. توصیف ویژگی‌های ساختاری جنگل‌های بلوط دارمازو (Quercus infectoria) در جنگل‌های شینه‌قلایی لرستان‌

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 153-164

کیومرث سفیدی؛ زهرا حیدری؛ علی اشرف سلطانی؛ رحیم ملک نیا


2. ارزیابی کارایی روش‌‌های بدون قاب در برآورد ساختار مکانی توده‌‌‌های بلوط اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های ارسباران‌

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 559-612

میلاد صفری؛ کیومرث سفیدی؛ احمد علیجانپور؛ محمد رضی الهیان