کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روشی بر مبنای اتوماتای سلولی برای مدل‌سازی توسعه آتش‌سوزی در جنگل‌های پارک ملی گلستان‌

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 165-183

پرهام پهلوانی؛ حمیدرضا صحرائیان؛ بهناز بیگدلی