دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژی راش شرقی در چهار رویشگاه مختلف جنگلهای هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

زهره سعیدی؛ داوود آزادفر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مسعود توحیدفر


2. خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک 20 سال پس از جنگل‌کاری در جنگل‌های شمال ایران ( با تاکید بر ذخایر کربن و نیتروژن در جنگل‌های دست‌کاشت با گونه‌های سوزنی برگ و پهن برگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

لیلا وطنی؛ سید محسن حسینی؛ سید جلیل علوی؛ محمود رایینی سرجاز؛ سید سعید شمسی


3. کاربرد مدل های گپ در پیش بینی رویش سطح مقطع درختان گونه های تجاری جنگل های هیرکانی با احتساب شرایط اقلیمی (مطالعه موردی : بخش گرازبن جنگل آموزشی - پژوهشی خیرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

شیرین ورکوهی؛ منوچهر نمیرانیان؛ پدرام عطارد؛ محمود امید


4. ارزش غذایی برگ‌های جمع‌آوری شده از برخی درختان جنگلی به‌منظور تأمین بخشی از احتیاجات غذایی دام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

محسن کاظمی


5. مکان یابی دپوهای چوب و مسیر عبور جاده های جنگلی به کمک تئوری گراف (مطالعه موردی: سری دو طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121002

آیدین پارساخو؛ مجید لطفعلیان؛ ایوب رضایی مطلق


6. اثر توده های درختی دست کاشت بر خواص فیزیکی، شیمیایی و زیتوده میکروبی خاک (بررسی موردی: زاغمرز نکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121003

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرائی؛ وحید حسینی؛ سید احسان ساداتی


7. بررسی زیستی اقتصادی قره‌قات (Ribes biberistentii Berl. & DC) در حوزۀ آبخیز ایلگنه چای جنگل های ارسباران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121004

سجاد قنبری


8. تأثیر انواع خاک‌پوش مایع بر نرخ رواناب و هدررفت خاک سطوح شیب‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121005

آیدین پارساخو؛ ایوب رضایی مطلق؛ بنیامین متین نیا


9. اثر غنی سازی بذر با عصاره جوانه نخود و لوبیا چشم بلبلی بر رشد و جوانه زنی کاج ‌الدار و سرو زربین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121006

آفاق تابنده ساروی؛ فاطمه صالح پور؛ بهمن کیانی؛ آناهیتا رشتیان


10. پهنه‌بندی حساسیت رویشگاه‌های مانگرو استان هرمزگان نسبت‌به مخاطرات محیطی بر اساس درصد تاج‌پوشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121007

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری


11. بازسازی گرده شناختی تاریخچه جنگل های راش (Fagus orientalis Lipsky) منطقه هیرکانی مرکزی در ۱۴۰۰ سال گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121008

بهار عبداللهی؛ الیاس رمضانی کاکرودی؛ هانس یوستن


12. بررسی ذخیره کربن خاک در پارک جنگلی لویزان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121009

مریم محمودی؛ الیاس رمضانی کاکرودی؛ عباس بانج شفیعی؛ علی صالحی؛ مجید پاتو؛ امید حسین زاده


13. ارزیابی کمی پویایی کربن و نیتروژن خاک تحت جنگلکاری‌های بلندمازو و توسکا ییلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121025

محمدکاظم پارساپور؛ یحیی کوچ؛ سیدمحسن حسینی؛ سید جلیل علوی


14. تأثیر نوع دام و شدت چرا بر ترکیب و تنوع پوشش‌گیاهی در جنگل‌های آرمرده شهرستان بانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121026

سیران خون سیاوشان؛ زاهد شاکری؛ کیومرث محمدی سمانی؛ حسین معروفی


15. تأثیر خصوصیات خاک در خشکیدگی درختان بلوط (Quercus brantii Lindi.) و بررسی پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک این گونه به درجات مختلف خشکیدگی (پژوهش موردی: منطقة دادآباد در استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121027

زهرا عظیم نژاد؛ ضیاالدین باده یان؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ شهرام احمدی