دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 513-672 
1. مدل‌سازی پراکنش و پیش‌بینی رویشگاه بالقوه گونه سرخدار (Taxus baccata L.) در جنگل‌های هیرکانی ایران‌

صفحه 513-525

سید جلیل علوی؛ کوروش احمدی؛ سید محسن حسینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ زهرا نوری


3. اثر کود دامی و ورمی‌کمپوست بر افزایش تحمل شوری گیاه باران طلایی‌

صفحه 541-556

مریم دهستانی اردکانی؛ مسعود دشتی؛ مصطفی شیرمردی؛ علی مومن پور


10. دست‌یابی به ابعاد بهینه شبکه آماربرداری جنگل با استفاده از روش واریوگرافی در زمین‌آمار (بررسی موردی: سری 5 طرح جنگلداری صفارود رامسر)

صفحه 645-656

علی علیزاده؛ علی شیخ الاسلامی؛ هادی کیادلیری؛ صادق خزائی پول؛ محمدرضا سلمانیان؛ محمد رمضانی پول


11. باززایی درون شیشه‌ای گیاه سپستان (Cordia myxa L.) به روش اندام‌زایی مستقیم‌

صفحه 657-672

هما بساک؛ محمدحسین دانشور؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ امین لطفی جلال آبادی