دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 165-366 
3. تغییرات برخی مشخصه‌های روشنه پوشش تاجی در اثر اجرای شیوه تک‌گزینی در راشستان‌های شفارود‌

صفحه 203-218

پژمان پرهیزکار؛ بیت الله امان زاده؛ مجید حسنی؛ محمد حسین صادق‌زاده حلاج


6. برآورد مشخصه‌های اکوهیدرولوژی تاج‌پوشش و تنه درختان راش و نوئل (سیاهکل، گیلان)‌

صفحه 265-276

کیومرث سفیدی؛ سید محمد معین صادقی؛ امید فتحی زاده؛ علی رسولزاده؛ حامد نظام دوست


7. بررسی برخی از مشخصات ساختاری توده‌های جنگلی کران‌رودی ارس

صفحه 277-293

ایرج عطائی گیکلو؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی


9. تأثیر شیب بر ویژگی‌های سیستم ریشه‌ای نهال‌های بلوط بلندمازو‌

صفحه 313-327

اکرم افشارصدر؛ وحید اعتماد؛ احسان عبدی؛ پدرام عطارد؛ آزاده دلجویی


11. بررسی عامل‌های مؤثر در پینه‌زایی، جنین‌زایی‌ رویشی و باززایی پالونیا شان‌تونگ (Paulownia shantong)‌

صفحه 347-366

یاسین دومانی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ علی ایزدی دربندی؛ حسین رامشینی؛ مسلم بهمنکار