داوران

نام داور سمت / سازمان
شهرام آرمیده گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
داوود آزادفر گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حامد آقاجانی گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کامبیز ابراری واجاری استادیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
مسعود ابرین بنا استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه ارومیه
رضا اخوان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
جواد اسحاقی راد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه ارومیه
آزیتا اسدی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین/ دانشگاه علامه قزوینی
امید اسماعیل زاده علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
وحید اعتماد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سهراب الوانی نژاد گروه جنگل مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج
بیت الله امان زاده استادیار بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی . منابع طبیعی گیلان- معاون پژوهش و فناوری
حمید امیرنژاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
لورنس انویه تکیه رییس بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ، سازمان تحقیقات و
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
عباس بانج شفیعی دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
محسن برین گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
رضا بصیری عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
هادی بیگی حیدرلو دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
مجید پاتو دکتری جنگلداری، اداره منابع طبیعی شهرستان مهاباد
پژمان پرهیزکار عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله پژوهش و توسعه جنگل گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
لطیفه پوراکبر
حسن پوربابائی دانشگاه گیلان
وحیده پیام نور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان . دانشکده علوم جنگل
مهتاب پیرباوقار
علیرضا پیرزاد
سـجاد پیرسا
سید غلامعلی جلالی
مرتضی جمالی انستیتو تنوع زیستی و اکولوژی، دانشگاه مارسی، مارسی، فرانسه
مقداد جورغلامی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
هاشم حبشی
مرضیه حجاریان دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
سید محمد حجتی دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
ایرج حسن زاد ناورودی دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
امید حسین زاده
بهمن حسینی
وحید حسینی
سید مهدی حشمت الواعظین
مهدی حیدری
علی خانی گروه شیمی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.
حبیب خداوردیلو
ابراهیم دورانی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی. دانشگاه تبریز
بهنام دولتی
رقیه ذوالفقاری
میرحسن رسولی صدقیانی گروه علوم خاک ارومیه
فرحناز رشیدی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
حسین رضائی استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
یونس رضایی دانش
امید رفیعیان گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امید رفیعیان-2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
الیاس رمضانی کاکرودی دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری
حسین رنجی
عین االله روحی مقدم عضو عیات علمی دانشگاه زابل
رضا ریاحی
حبیب زارع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمد رضا زرگران دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
سمیرا ساسانی فر دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
ابراهیم سپهر
کیومرث سفیدی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
مهشید سوری
جواد سوسنی عضو هیأت علمی- دانشگاه لرستان
نسرین سیدی دانشگاه ارومیه
زاهد شاکری ستادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه کردستان، ایران.
شعبان شتایی جویباری دانشگده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید شعبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
نقی شعبانیان دانشگاه کردستان
سعید شیرزادیان دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور
انوشیروان شیروانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سید محمد معین صادقی دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علی صالحی دانشیار دانشگاه گیلان
علیرضا صالحی
سید علی صفوی
احسان صیاد
محمد نقی عادل دانشگاه گیلان
کامران عادلی عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
ناصر عباسپور هیئت علمی
مژگان عباسی استادیار گروه علوم جنگل/ دانشگاه شهرکرد
بابک عبدالهی
احسان عبدی دانشیار دانشکده منابع طبیعی/دانشگاه تهران
هیراد عبقری
مهدی عرفانیان گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
یوسف عرفانی فرد دانشگاه تهران
پدرام عطارد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید جلیل علوی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
هادی علی پور گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
احمد علیجانپور دانشگاه ارومیه
ابوالفضل علیرضالو استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
کمالالدین علیزاده
اصغر فلاح دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسماعیل قجر گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
اسماعیل قجر استاد یار گروه مهندسی جنگل دانشگاه گیلان
سجاد قنبری استادیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز
لقمان قهرمانی دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
یوبرت قوستا
محمد رضا کاووسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یونس کریم پور
فرشاد کیوان بهجو استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد گلشن نواز
زهرا گوشه گیر
مجید لطفعلیان گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسداله متاجی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات
احمد رضا محرابیان
سلیمان محمدی لیمایی
غلامحسین مرادی هیات علمی دانشگاه یزد
مصطفی مرادی گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران
عارف مردانی کرانی
جواد معتمدی
مرتضی مفیدی چلان Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
الهام ملک زاده گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی مهدوی دانشیار
علی مهدوی دانشگاه ایلام
عبدالله موسوی عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته
سید رستم موسوی میرکلا
مرتضی مولایی
میرحسن میریعقوب‌زاده دانشگاه ارومیه
فرزین ناصری عضو هیات علمی مرکز بین اللملی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان
اکبر نجفی دانشگاه تربیت مدرس
داریوش نظرپور اکبری
حبیب نظرنژاد
رامین نقدی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
حامد نقوی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
علیرضا نقی نژاد گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران
سیده لاوین نورانی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا نوری
مصطفی نیکدل عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مهرداد نیکوی گروه علوم جنگل، دانشکه منابع طبیعی دانشگاه گیلان
هاشم هادی گروه زراعت-دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه
زهرا هاشمی خبیر کارشناس
جلال هناره خلیانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
علی اصغر واحدی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران