نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر اجرای طرح صیانت در مقدار و نوع سوخت مصرفی روستاییان در جنگل‌های ارسباران

دوره 1، شماره 1، تیر 1394، صفحه 67-83

سجاد قنبری؛ مصطفی جعفری؛ وحید نصیری