نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی توده‌های راش آمیخته در جنگل‌های ناو اسالم

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 533-547

بهروز کرمدوست؛ امیراسلام بنیاد؛ فرزام توانکار