نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تخریب انسانی بر فلور، تنوع گونه ای گیاهی در جنگل های بلوط غرب (شهرستان بانه)

دوره 2، شماره 3، دی 1395، صفحه 219-240

عثمان صالح زاده؛ جواد اسحاقی راد؛ حسین معروفی