نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید، هزینه قطع و تبدیل اولین عملیات تنک کردن در توده جنگلکاری شده (بررسی موردی: جنگل تیروم رود)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 153-165

پیمان حامدی قاضی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ احمد صمدی