نویسنده = جواد اسحاقی راد
تعداد مقالات: 4
1. اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه گردشگری مبتنی بر جنگل (بررسی موردی: جنگل‌های ارسباران)‏

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 607-621

10.30466/jfrd.2021.53353.1533

محمد دانا علمداری؛ مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ جواد اسحاقی راد


3. تأثیر فرکانس گونه‌ها در شناسایی الگوهای اکولوژیک در سری جمند نوشهر

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 317-328

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ عباس بانج شفیعی؛ سید جلیل علوی