نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر زوال بر ساختار جنگل‌های زاگرس میانی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 325-336

امیر مدبری؛ جواد میرزایی