نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‏ریزی حفاظتی و حمایتی جنگل (جنگل گرازبُن، خیرودکنار)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 301-313

وحید نصیری؛ علی روکی؛ وحید اعتماد؛ سعید مهرجو