نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های کمی و ویژگی‌های خاک توده‌های ارس (Juniperus excelsa M.Bieb) در طارم زنجان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 175-190

مریم داغستانی؛ مسعود زنگنه؛ مهدی طاهری