نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موفقیت جنگل‌های دست کاشت سرو سیمین و سدر دئودار در دامنه‌های جنوب البرز؛ بررسی موردی: منطقه رودهن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 63-76

ساناز پورعلی؛ مسعود علیها؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ مریم دادگر