نویسنده = شعبان شتایی جویباری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی سیستم شاخص‌ اقلیمی آتش‌سوزی جنگل کانادا در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30466/jfrd.2022.54037.1589

محمد امین اسحاقی؛ شعبان شتایی جویباری؛ خلیل قربانی


2. تأثیر شدت برداشت در شیوه جنگل‌شناسی تک‌گزینی بر زیست‌توده انجیلی- ممرز

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 359-373

10.30466/jfrd.2021.121101

محمود ردایی؛ هاشم حبشی؛ رامین رحمانی؛ شعبان شتایی جویباری؛ هرمز سهرابی