نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آتش‌سوزی سطحی بر پویایی برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل، سردشت، آذربایجان‌غربی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 395-410

10.30466/jfrd.2020.120873

پریناز صالحی؛ عباس بانج شفیعی؛ محسن برین؛ خالد خضری