نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تغییرات زمانی مکانی اراضی پردانان پیرانشهر با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 241-255

حبیب نظرنژاد؛ مرتضی حسینی؛ سالار حمزه