نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش‌های اصلاح کوبیدگی خاک در مسیرهای چوبکشی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 59-71

مجید لطفعلیان؛ آیدین پارساخو؛ مریم صادقی؛ نسترن نظریانی