نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی معیارهای مؤثر سازمانی بر مدیریت پایدار در جنگل‌های زاگرس استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 161-177

جعفر شامی؛ عباس بانج شفیعی؛ امید حسین زاده