نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های قره‌قات (Ribes biberistentii L.) در حوزه آبخیز ایلگنه چای در منطقه ارسباران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30466/jfrd.2022.53987.1582

الناز گلچهره؛ حبیب شیرزاد؛ بهاره قربانی؛ سجاد قنبری