نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ‌های مختلف جنگلکاری‌های 50 ساله پارک جنگلی سرخه‌حصار تهران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 43-57

نرگس فرخ زاده؛ هومن روانبخش؛ علیرضا مشکی؛ مریم ملاشاهی