نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر آبیاری و سایه بر زی‌توده، سطح برگ و شادابی نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 331-345

اسعدی فاطمه؛ وحید اعتماد؛ غلامحسین مرادی؛ اصغر سپهوند