نویسنده = مهرداد قدس خواه دریایی
تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار و زادآوری طبیعی جنگل در جنگل‌های شاندرمن، استان گیلان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 181-195

10.30466/jfrd.2019.120722

بهرام نعمتی؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ محمد نقی عادل