نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی آشفتگی مکانی جنگل با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین در پارک ملی گلستان

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 303-317

ماهان قربانی؛ علی اصغر درویش صفت؛ بهمن جباریان امیری؛ ماریا باقری