نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش طغیان زنبور برگخوار درخت زبان‌گنجشک (Tomostethus sp. (Hymenoptera: Tenthredinidae)) از ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 317-328

10.30466/jfrd.2019.120730

مجید توکلی؛ اسداله حسینی چگنی؛ صمد خاقانی نیا