نویسنده = سید ابراهیم هاشمی گرم دره
تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های رشدی نهال‌های زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill) در فضای سبز شهر تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 229-244

10.30466/jfrd.2019.120725

نجم الدین دلفان آذری؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ وحید غلامی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره