نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صحت و دقت روش قطاعی در نمونه‌برداری جنگل‌های ارس امین‌آباد، فیروزکوه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-13

10.30466/jfrd.2019.120683

محمدحسین سراج؛ بهمن کیانی؛ مرتضی میرعبدالهی