نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی خطرات ناشی از کار با اره موتوری در عملیات قطع درختان جنگلی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 401-413

فرشته رحیمی؛ مهرداد نیکوی؛ اسماعیل قجر