نویسنده = محمد دانا علمداری
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه گردشگری مبتنی بر جنگل (بررسی موردی: جنگل‌های ارسباران)‏

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 607-621

10.30466/jfrd.2021.53353.1533

محمد دانا علمداری؛ مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ جواد اسحاقی راد