نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رخداد تغییر اقلیم براساس شاخص‌های دمایی سرد در اکوسیستم جنگلی زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30466/jfrd.2022.53946.1579

فاطمه درگاهیان؛ مهدی پورهاشمی